Jornades Banc del Temps Escolar - BTEscolar

Header image
Watch video
 • Contributing € 10

  Materials digitals

  Material de les Jornades, Guia didàctica del BTEscolar i Unitat didàctica bàsica.

  > 03 Co-financiers
 • Contributing € 25

  Guia didàctica BTEscolar impresa

  Guia didàctica del BTEscolar en format imprès i materials digitals (Jornades, Guia didàctica i Unitat didàctica).

  > 00 Co-financiers
 • Contributing € 35

  Inscripció a les Jornades BTEscolar

  Inscripció a les Jornades i materials digitals (Jornades, Guia didàctica i Unitat didàctica)

  > 01 Co-financiers
 • Contributing € 50

  Inscripció a les Jornades BTEscolar i Guia didàctica impresa

  Inscripció a les Jornades, Guia didàctica del BTEscolar en format imprès i materials digitals (Jornades, Guia didàctica i Unitat didàctica).

  > 00 Co-financiers

About this project

Jornades de formació en el programa Banc del Temps Escolar

Needs Görev Minimum Optimum
Ponents Taula Rodona
Taula rodona inaugural formada per 6 persones.
€ 300
Formadors
1 pel BTEscolar i 5 per les experiències.
€ 300
Recompenses
Producció i distribució de les recompenses.
€ 40
Ponents Taula Rodona
Taula rodona inaugural formada per 6 persones.
€ 150
Secretaria
Gestió de les inscripcions i recompenses
€ 300
Formadors
1 pel BTEscolar i 5 per les experiències.
€ 150
Needs Material Minimum Optimum
Material fungible i d'oficina
Paper, bolígrafs, impressions, fotocòpies, etc.
€ 50
Publicitat
Elaboració dels cartells de les Jornades, díptics, etc. i la seva distribució.
€ 40
Pausa - Cafè
Beguda i galetes per als participants durant la pausa del matí.
€ 210
Publicitat
Elaboració de flyers i díptics
€ 100
Needs Altyapı Minimum Optimum
Comissions 1a ronda
Comissió Goteo 4% + comissió bancària 1%
€ 75
Espai
Sala condicionada amb equip de veus i projector
€ 300
Impostos
Per guany patrimonial
€ 270
Comissió 2a ronda
Comissió Goteo 4% + comissió bancària 1%
€ 45
Impostos
Per guany patrimonial
€ 160
Total € 1.585 € 2.490
Gerekli
Tamamlayıcı

General information

El Banc del Temps Escolar (BTEscolar) és un programa educatiu basat en l'aprenentatge cooperatiu i en els principis del Banc del Temps.

El BTEscolar pretén desenvolupar una actuació educativa global, on tots els alumnes de forma conjunta i cooperativa transmeten i aprenen coneixements i habilitats. Aprofita la diversitat que presenten les aules, tenint molt present que tots els alumnes són importants i promovent que tots tinguin èxit.

El programa contribueix a:

 • La millora de la convivència escolar,
 • Augmentar el rendiment escolar,
 • Enfortir les habilitats comunicatives,
 • Facilitar els vincles entre alumnes i professorat,
 • Potenciar la participació dels pares en el procés educatiu dels seus fills i
 • Crear oportunitats d'aprenentatge a través de l'ajuda mútua.

En les Jornades es realitzarà la formació necessària per a que mestres, professors i educadors coneguin, aprenguin i puguin aplicar el BTEscolar amb els seus alumnes i educands.

Main features and goals of the crowdfunding campaign

La realització de les jornades té com a finalitat la formació de docents per tal que coneguin, aprenguin i puguin aplicar el BTEscolar amb els seus alumnes.

Les Jornades s'estructuraran en tres nuclis:

 • Taula rodona inaugural amb ponents diversos: alumne/a, pare/mare, mestre/a, director/a d’un centre educatiu, pedagog/a i membre del GT.
 • Formació bàsica del programa Banc del Temps Escolar: funcionament del BTEscolar.
 • Formació específica: experiències concretes sobre adaptacions del programa en diferents nivells educatius i modalitats.
  També cal fer esment a l’avaluació de les Jornades, que es portarà a terme des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu.

Als participants se’ls facilitarà els materials del BTEscolar per a que els puguin utilitzar i adaptar a les necessitats i característiques dels seus alumnes. Cal ressaltar que molts dels participants de les accions formatives realitzades anteriorment han utilitzat el programa amb els seus alumnes amb uns resultats molt positius.

En definitiva, després de les Jornades els participants estaran preparats per a implementar el BTEscolar amb els seus alumnes i, a més a més, destacar que el Grup de Treball oferirà el seguiment i el suport necessari als professionals que vulguin aplicar el programa amb els seus grups.

2-ep---780x478-72dpi-1.jpg

Why this is important

El BTEscolar és un programa educatiu que s’ha mostrat eficaç en la millora de la convivència i en l’augment del rendiment escolar. A més, possibilita que el docent conegui els seus alumnes des d’altres perspectives i facilita que els pares s’impliquin en la preparació dels coneixements i habilitats que els seus fills compartiran. Per altra banda, el BTEscolar és molt motivador pels alumnes.

Els membres del Grup de Treball han aplicat amb èxit el programa amb els seus alumnes. Per aquest motiu volem donar a conèixer el BTEscolar a altres professionals de l’educació per a que puguin utilitzar-lo com una eina educativa amb els seus alumnes.

3-esoi---780x478-72dpi.jpg

Goals of the crowdfunding campaign

La finalitat de les Jornades de formació és donar a conèixer el programa BTEscolar a altres docents i formar-los per tal que el puguin implementar-lo amb els seus alumnes.

Tenint en compte aquesta finalitat, dels objectius que es pretenen assolir amb l’aplicació del programa es poden destacar:

 • L’aplicació de metodologies educatives innovadores que incideixen positivament en la millora de la qualitat de la tasca docent i del rendiment escolar dels alumnes.
 • La potenciació de les relacions socials i dels vincles entre els alumnes, entre els docents i els alumnes i entre els pares i els alumnes.
 • L’impuls del capital social del grup-classe, a través de les relacions dels alumnes que generen confiança mútua i promouen la cooperació i el compromís.
 • El desenvolupament de les capacitats i les potencialitats de tots els alumnes participants.

Finalment, com a objectius diferits, es poden destacar:

 • La participació futura dels alumnes en els Bancs del Temps comunitaris.
 • La incorporació de mestres i professors que apliquin el BTEscolar amb els seus alumnes en el Grup de Treball.
4-pfi---780x478-72dpi.jpg

Team and experience

El Banc del Temps Escolar sorgeix a partir de la recerca realitzada en la Llicència d’estudis del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2006-2007 “Aprenentatge entre parelles d’iguals”. En aquesta investigació es va demostrar l’impacte positiu del programa en la millora de la convivència entre els alumnes i en l’augment dels seus resultats acadèmics.

En els anys posteriors el projecte es va anar consolidant: es van realitzar cursos de formació, va augmentar el nombre de docents que estaven utilitzant el programa amb els seus alumnes i es va donar suport a les aplicacions. També es va comprovar que el BTEscolar és fàcilment transferible a alumnes amb diferents necessitats i característiques (des d’educació infantil a educació de persones adultes), és prou senzill i flexible en la seva aplicació (es van desenvolupar diverses modalitats: tutoria, matèries concretes, tallers intergrupals o monogràfics i assemblees) i és molt motivador pels alumnes participants.

A partir d’aquest nucli inicial, el curs 2012-2013 es va constituir formalment el Grup de Treball Banc del Temps Escolar, reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El Grup de treball està format per mestres, professors i educadors que han estat aplicant el BTEscolar amb els seus alumnes des de fa més de 10 anys en diferents nivells educatius: educació infantil, educació primària, ESO, ensenyaments postobligatoris, educació de persones adultes i, també, en l’àmbit de l’educació social.

Des de la seva constitució, la tasca del Grup de Treball s'ha centrat en els eixos següents:

 • El suport en l'aplicació del programa.
 • La producció de materials pedagògics.
 • La recerca sobre diferents models de Banc del Temps Escolar.
 • La difusió de les experiències, els materials produïts i les recerques.
 • La formació a professionals de l’educació i membres de Bancs del Temps.

En relació a la línia de treball de la formació, s’ha dissenyat i implementat un curs de formació de 30 hores reconegut pel Consorci d’Educació de Barcelona i el Departament d’Ensenyament i un taller monogràfic adreçat a la difusió i formació, també s’han portat a terme dues jornades formatives del programa BTEscolar.

4-pfi---780x478-72dpi-1..jpg 5-adults---780x478-72dpi.jpg

Social commitment

Sustainable Development Goals

 • Quality Education

  Obtaining a quality education is the foundation to improving people’s lives and sustainable development.

 • Reduced Inequalities

  To reduce inequalities, policies should be universal in principle, paying attention to the needs of disadvantaged and marginalized populations.

 • Sustainable Cities and Communities

  There needs to be a future in which cities provide opportunities for all, with access to basic services, energy, housing, transportation and more.